Smanjenja troškova

Smanjenja troškova

Svi biznisi žele da uštede novac kada su u pitanju izdaci. Ta inicijativa zvuči sjajno, ali to može koštati i više od planirane uštede ako primenite taj pristup na svim svojim IT projektima. Dodela nedovoljnih i malih budžeta za vaše projekte rezultiraće nabavkom...
Smanjenja troškova

Reduction of costs

All businesses want to save money when it comes to expenses. That initiative sounds great, but it can cost more than the planned savings if you apply that approach to all of your IT projects. Allocating insufficient and small budgets for your projects will result in...
Nedostatak podrške (interesovanja) menadžmenta:

Nedostatak podrške (interesovanja) menadžmenta:

U nekim situcijama (kako poslovnim tako I životnim) uprava (menadžment, država, bilo koja strana koja nam daje zadatke) ima pogrešan stav, a taj stav je nama iz IT sektora veoma poznat: ne razumem ja taj  IT vokabular. Taj stav stvara tendenciju da prepuste IT...
Nedostatak podrške (interesovanja) menadžmenta:

Lack of management support (interest):

In some situations (both business and life) the administration (management, the state, any party that gives us tasks) has the wrong attitude, and that attitude is very familiar to us from the IT sector: I do not understand that IT vocabulary. This attitude creates a...
Zašto IT projekti ne uspevaju?

Zašto IT projekti ne uspevaju?

Dok radite na projektu, glavni cilj je uvek uspešno završiti proizvod projekta, a samim tim i sam projekat. Uspešno završen projekat znači pravovremeno ostvarenje rezultata u okviru dodeljenog budžeta, ispunjavanje željenih standarda kvaliteta, ostvarenje poslovnih...