Foundation

Sidera PeopleCert® akreditovani trening za PRINCE2 Foundation projektnu metodologiju sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE 2 Foundation.

PRINCE2® Foundation vas upoznaje sa PRINCE2® osnovama i  uvodi vas u PRINCE2® metodologiju za vođenje  i upravljanje projektima.

Ovaj kurs je u skladu sa nastavnim programom za PRINCE2® 7.

Na kraju kursa PRINCE2 Foundation, bićete u mogućnosti da:

–           Razumete ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2® metodologiju

–           Razumete kako principi PRINCE2® podržavaju PRINCE2® metodologiju

–           Razumete teme PRINCE2® i kako se one primenjuju tokom celog projekta

–           Razumete PRINCE2® procese i kako se oni sprovode tokom celog projekta

 

Program Obuke

PRINCE2 Foundation obuka uključuje sledeće module:

–           What is a project?

–           Structure of PRINCE2®

–           Starting up a project

–           Directing a project

–           Organization

–           Business case

–           Initiating a project

–           Risk

–           Change

–           Quality

–           Managing a stage boundary

–           Controlling a stage

–           Managing product delivery

–           Progress

–           Closing a project

 

PRINCE2® Foundation Obuka idealna za:

  • Postojeće menadžere projekata i početnike u upravljanju projektima.
  • Drugo ključno osoblje uključeno u projektovanje, razvoj i isporuku projekata, uključujući:

–           Članove projektnog odbora (npr.Donosioci odluka na nivou poslovanja)

–           Menadžere timova (npr. Menadžeri proizvodnje, razvoja itd. )

–           Sporedne uloge na projektu (npr. Analitičari poslovanja)

–           Podršku na projektima (npr. Osoblje projektnog odeljenja/biroa)

–           Operativni i linijski menadžment/lead

 

Format ispita Foundation:

–           Trajanje: 60 minuta (+ 15 minuta za non-English speaking countries)

–           60 pitanja

–           Bez upotrebe literature

Način rada:

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u grupama, kratka predavanja i studije slučaja.

Trajanje obuke: 3 (tri radna) dana

 

Sidera PRINCE2 Foundation kurs je dostupan u dva formata:

Online VILT – (Virtual Instructor Led Training) – Online Trening sa vaučerom za online polaganje Prince2 Foundation ispita. Cena po polazniku je 950 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna.

Classroom ILT – (Instructor Led Training) – Obuka u našem prostoru uz polaganje Prince2 Foundation ispita na kraju predavanja u samoj učionici. Obuka uključuje materijale , osveženje i ručak u toku trajanja obuke. Cena po polazniku je 1100 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna

NAPOMENA:

Polaganje ispita i kupovina vaučera za polaganje je moguća samo u sklopu obuke.