PRACTITIONER

Sidera PeopleCert® akreditovani trening za PRINCE2 Practitioner nivo sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE 2 Practitioner.

Preduslov za pohađanje ovog treninga je posedovanje Prince2 Foundation sertifikata

 

Ovaj kurs je u skladu sa nastavnim programom za PRINCE2 7.

 

Na kraju kursa PRINCE2 Practitioner, bićete u mogućnosti da:

 • Primenite PRINCE2 principe u kontekstu
 • Primenite i prilagodite relevantne aspekte tema PRINCE2
 • Primenite i prilagodite relevantne aspekte PRINCE2 procesa

Program Obuke

PRINCE2 Practitioner obuka uključuje sledeće module:

 • Structure of PRINCE2 recap
 • Applying Themes of PRINCE2
 • Applying Processes of PRINCE 2
 • Taoloring of PRINCE2

 

PRINCE 2 Practitioner kurs je preporučen za:

 • Postojeće menadžere projekata, kao početnike u upravljanju projektima.
 • Ključno osoblje uključeno u projektovanje, razvoj i isporuku projekata.
 • Članove projektnog odbora (npr.Donosioci odluka na nivou poslovanja)
 • Menadžere timova (npr. Menadžeri proizvodnje, razvoja itd. )
 • Operativni i linijski menadžment/lead

 

Format Ispita

 

 • – 150 minuta (plus 30 za non-English)
 • – 70 pitanja
 • – 60% tačnih odgovora za prolaz
 • – Open Book (sa PRINCE2 literaturom)

 

Preduslovi:

Morate imati položen ispit Foundation kao preduslov za Practitioner.

 

Način rada:

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u grupama, kratka predavanja i studije slučaja.

 

Trajanje obuke:

2 (dva radna) dana

Sidera PRINCE2 Practitioner kurs je dostupan u dva formata:

Online VILT – (Virtual Instructor Led Training) – Online Trening sa vaučerom za online polaganje Prince2 Foundation ispita. Cena po polazniku je 1000 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna.

Classroom ILT – (Instructor Led Training) – Obuka u našem prostoru uz polaganje Prince2 Foundation ispita na kraju predavanja u samoj učionici. Obuka uključuje materijale , osveženje i ručak u toku trajanja obuke. Cena po polazniku je 1200 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna

NAPOMENA:

Polaganje ispita i kupovina vaučera za polaganje je moguća samo u sklopu obuke.