Prince 2 Practitioner

Sidera PeopleCert® akreditovani trening za PRINCE2 Practitioner nivo sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE 2 Practitioner.

Preduslov za pohađanje ovog treninga je posedovanje Prince2 Foundation sertifikata

 

Ovaj kurs je u skladu sa nastavnim programom za PRINCE2 6Th eddition.

 

Na kraju kursa PRINCE2 Practitioner, bićete u mogućnosti da:

 • Primenite PRINCE2 principe u kontekstu
 • Primenite i prilagodite relevantne aspekte tema PRINCE2
 • Primenite i prilagodite relevantne aspekte PRINCE2 procesa

Program Obuke

PRINCE2 Practitioner obuka uključuje sledeće module:

 • Structure of PRINCE2 recap
 • Applying Themes of PRINCE2
 • Applying Processes of PRINCE 2
 • Taoloring of PRINCE2

 

PRINCE 2 Practitioner kurs je preporučen za:

 • Postojeće menadžere projekata, kao početnike u upravljanju projektima.
 • Ključno osoblje uključeno u projektovanje, razvoj i isporuku projekata.
 • Članove projektnog odbora (npr.Donosioci odluka na nivou poslovanja)
 • Menadžere timova (npr. Menadžeri proizvodnje, razvoja itd. )
 • Operativni i linijski menadžment/lead

 

Format Ispita

 

 • – 150 minuta (plus 30 za non-English)
 • – 68 pitanja
 • – 38/68 tačnih odgovora = 55%
 • – Open Book (sa PRINCE2 literaturom)

 

Preduslovi:

Morate imati položen ispit Foundation kao preduslov za Practitioner.

 

Način rada:

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u grupama, kratka predavanja i studije slučaja.

 

Trajanje obuke:

2 (dva radna) dana

 

Sidera PRINCE2 Practitioner kurs je dostupan u dva formata:

 

Online VILT – (Virtual Instructor Led Training) – Prijava (Vodi na shop gde se biraju opcije)

Classroom ILT – (Instructor Led Training) – Prijava (Vodi na shop gde se biraju opcije)

 

ONLINE VILT (Virtual Instructor Led Training)

Ukoliko se opredelite za online obuku i polaganje ispita na raspolaganju su vam dve opcije:
FULL ONLINE (obuka i polaganje ispita u vašem prostoru uz video monitoring PeopleCert prostora).
U ovom slučaju, potrebno je da kod nas u SIDERI kupite vaučer sa kojim zakazujete ispit kod PeopleCerta kada vama odgovara