SCRUM

SCRUM je najpopularniji Agile okvir za isporuku projekata. To je adaptivni, iterativni, brz, prilagodljiv i efikasan okvir dizajniran da pruži značajne prednosti u radu odmah a i u toku celog projekta.
 
SCRUM obezbeđuje transparentnost u komunikaciji i stvara okruženje kolektivne odgovornosti i kontinuirani napredak.
 
SCRUM okvir, kako je definisano u SBOK® vodiču, strukturiran je na takav način da podržava razvoj proizvoda i usluga u svim vrstama industrije i u bilo kojoj vrsti projekta, bez obzira kompleksnost.
 
SCRUM projekat uključuje zajedničke napore celog SCRUM tima u cilju kreiranja novog proizvoda, usluge ili bilo kog drugog cilja onako kako je taj cilj definisan samim projektom. Na sve projekte prvenstveno utiču glavni aspekti projekta kao što su vreme, troškovi, obim, kvalitet, resursi i rizici. Međutim, osim ovih, postoje i drugi činioci i druga ograničenja koja otežavaju planiranje, izvođenje, upravljanje i eventualnu uspešnost projekata. Uspešna i pravilna implementacija rezultata projekta daje značajne kratkoročne i dugoročne benefite za organizaciju za koju se projekat radi . Stoga je važno da organizacije odaberu i praktikuju prave metode za realizaciju projekata.
 
Glavna odlika SCRUM-a leži u višefunkcionalnim, samoorganizovanim i osposobljenim timovima, koji dele i obavljaju svoje zadatke u kratkim, koncentrisanim radnim ciklusima koji se nazivaju sprintovi. Fokus SCRUM-a na isporuci zasnovanoj na vrednosti pomaže SCRUM timovima da isporuče rezultate što je ranije moguće i time doprinesu bržoj i pouzdanijoj realizaciji ciljeva projekta.
 
Od sada  u našoj ponudi edukacija i sertifikacija imamo u SCRUM edukacije sertifikovane od strane SCRUM Study (www.srcumstudy.com).
SCRUMstudy™ je globalno akreditaciono telo za SCRUM i Agile sertifikate. Autor je SBOK® vodiča kao sveobuhvatnog vodiča za isporuku uspešnih projekata koristeći SCRUM.
SCRUMstudy™ radi kroz svoju veliku globalnu partnersku mrežu ovlašćenih trening centara (A.T.P.). Nivoi sertifikacije koje obezbeđuje SCRUMstudy™ uključuju:
–         Scrum Fundamentals Certified(SFC™),
–         Scrum Developer Certified (SDC®),
–         Scrum Master Certified (SMC®),
–         Scaled Scrum Master Certified (SSMC™),
–         SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™),
–         Scrum Product Owner Certified (SPOC®),
–         Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)
–         Expert Scrum Master Certified (ESMC™)

Cena za voučer za jednogodišnju pretplatu na online pristup materijalima obukama za SCRUM je 350 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna jednokratno. Vaučer uključuje i online polaganje svakog sertifikacionog ispita 2 puta.