COMBO

 

Sidera PeopleCert® akreditovani trening za PRINCE2 Foundation & Practitioner sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE 2 Foundation & Practitioner za samo pet dana.

Foundation vas upoznaje sa PRINCE2 osnovama, dok vas Practitioner obučava da primenite i prilagodite PRINCE2 metodologiju u vođenju i upravljanju projektima.

Ovaj kurs je u skladu sa nastavnim programom za PRINCE2 6th eddition.

Na kraju kursa PRINCE2 Foundation and Practitioner, bićete u mogućnosti da:

–           Razumete ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2

–           Razumete kako principi PRINCE2 podržavaju PRINCE2 metod

–           Razumete teme PRINCE2 i kako se one primenjuju tokom celog projekta

–           Razumete PRINCE2 procese i kako se oni sprovode tokom celog projekta

–           Primenite PRINCE2 principe u kontekstu

–           Primenite i prilagodite relevantne aspekte tema PRINCE2

–           Primenite i prilagodite relevantne aspekte PRINCE2 procesa

 

Program Obuke:

PRINCE2 Foundation and Practitioner obuka uključuje sledeće module:

–           What is a project?

–           Structure of PRINCE2

–           Starting up a project

–           Directing a project

–           Organization

–           Business case

–           Initiating a project

–           Risk

–           Change

–           Quality

–           Managing a stage boundary

–           Controlling a stage

–           Managing product delivery

–           Progress

–           Closing a project

 

PRINCE 2 Metodologija je idealna za:

 

  • Postojeće menadžere projekata i početnike u upravljanju projektima.
  • Drugo ključno osoblje uključeno u projektovanje, razvoj i isporuku projekata
  • Članove projektnog odbora (npr.Donosioci odluka na nivou poslovanja)
  • Menadžere timova (npr. Menadžeri proizvodnje, razvoja itd. )
  • Sporedne uloge na projektu (npr. Analitičari poslovanja)
  • Podršku naprojektima (npr. Osoblje projektnog odeljenja/biroa)
  • Operativni i linijski menadžment/lead

 

Formati Ispita:

Format ispita Foundation:

–           Trajanje: 60 minuta (+ 15 minuta za non-English speaking countries)

–           60 pitanja

–           Bez upotrebe literature

–           33/60 tačnih odgovora = 55%

 

Format ispita Practitioner:

–           150 minuta (plus 30 za non-English)

–           68 pitanja

–           38/68 tačnih odgovora = 55%

–           Open Book (sa PRINCE2 literaturom)

 

Morate položiti ispit Foundation kao preduslov za Practitioner.

 

Trajanje obuke:

5 (pet) radnih dana

Ova petodnevna obuka uključuje sve prateće materijale u elektronskoj formi. Kao i polaganje Foundation i Practitioner ispita u zavisnosti od formata obuke.

Sidera PRINCE2 Foundation & Practitioner combo kurs je dostupan u dva formata:

Online VILT – (Virtual Instructor Led Training) – Online Trening sa vaučerom za online polaganje Prince2 Foundation ispita. Cena po polazniku je 1800 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna.

Classroom ILT – (Instructor Led Training) – Obuka u našem prostoru uz polaganje Prince2 Foundation ispita na kraju predavanja u samoj učionici. Obuka uključuje materijale , osveženje i ručak u toku trajanja obuke. Cena po polazniku je 2100 EUR (plus PDV) u RSD po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna

NAPOMENA:

Polaganje ispita i kupovina vaučera za polaganje je moguća samo u sklopu obuke.