Mail:office@sidera-rs.com

+381 (0) 60 6696655

+381 (0) 11 4054867

11070 Novi Beograd

 

SPECIJALISTIČKE OBUKE

Prince 2 Foundation

Sidera PeopleCert® PRINCE2® Foundation kurs vam omogućava da naučite kako efikasno upravljati projektom, putem jedne od najpriznatijih metodologija upravljanja projektima na svetu, u okruženju u kojem možete aktivno učestvovati i sa drugim učesnicima na edukaciji. Foundation vam daje osnove poznavanja metodologije PRINCE2®. Nakon Foundation-a sledi viši nivo (Practitioner).

Foundation je primeren za članove projektnih timova, prateće uloge na projektu i slično.

Foundation sertifikat je doživotan (nema rok trajanja).

Prince 2 Practitioner

Sidera PeopleCert ® PRINCE2® Practitioner kurs vam omogućava da naučite kako efikasno primeniti PRINCE2 metodologiju u praksi. Practitioner je nadgradnja na Foundation kurs i sertifikat i daje Vam potvrdu da ste aktivni poznavalac i korisnik PRINCE2 metodologije.

Practitioner je obavezan za Project Manager-e, a preporučuje se i za ostale više nivoe menadžmenta projekata.

Prectitioner sertifikat traje 3 (tri) godine od datuma sticanja.

Preduslov za Practitioner je posedovanje Foundation sertifikata.

Sidera PeopleCert® akreditovani trening za PRINCE2® Foundation & Practitioner projektnu metodologiju sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE2® Foundation & Practitioner za samo pet dana.